Zawody

REGULAMIN ZAWODÓW „BLASZANKA”
KLUBU STRZELECKIEGO SKKS ESHOT

1. CEL ZAWODÓW
– propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Dolnośląskiego
– zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
– doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich
– konsolidacja środowiska strzeleckiego
– wyłonienie najlepszych strzelców

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Sportowy Klub Kolekcjonersko – Strzelecki Eshot

3. MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbędą się na Strzelnicy Wałbrzych Fundacji Przetrwanie ul.
Żelazna w Wałbrzychu 58-303,

TERMIN:
– 17 lipiec 2022 od 9.00 do 14.00

4. Rozgrywane konkurencje:

Pistolet blaszanka ( drzewko ) 15 strzałów PBlasz15
– 5 strzałów próbnych
– 10 strzałów ocenianych
– na czas
– cel metalowy drzewko
– odległość 12 m
– broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9mm
– dozwolone tylko przyrządy celownicze otwarte
– inne przyrządy celownicze dozwolone tylko po za konkurencją

Pistolet blaszanka ( gwiazda strzelecka ) 10 strzałów PBlasz10
– 5 strzałów próbnych
– 5 strzałów ocenianych
– na czas
– cel metalowy drzewko
– odległość 12 m
– broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9mm
– amunicja magnum niedozwolona !
– dozwolone tylko przyrządy celownicze otwarte
– inne przyrządy celownicze dozwolone tylko po za konkurencją

Pistolet dynamiczny ( popery 10szt) 15 strzałów Pd15
– 5 strzałów próbnych
– 10 strzałów ocenianych
– na czas
– cel metalowy popery 10szt
– odległość 12 m
– broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9mm
– dozwolone tylko przyrządy celownicze otwarte
– inne przyrządy celownicze dozwolone tylko po za konkurencją

Karabin blaszanka ( drzewko ) 15 strzałów KBlasz15
– 5 strzałów próbnych
– 10 strzałów ocenianych
– na czas
– cel metalowy drzewko
– odległość 50 m
– broń: karabin centralnego zapłonu o kalibrze 6 – 9mm
– dozwolone tylko przyrządy celownicze otwarte
– inne przyrządy celownicze dozwolone tylko po za konkurencją

Strzelba blaszanka ( popery 10szt) 15 strzałów Sblasz15
– 5 strzałów próbnych
– 10 strzałów ocenianych
– na czas
– cel metalowy popery 10szt
– odległość 12 m
– broń: strzelba gładkolufowa o kalibrze 12GA
– amunicja magnum niedozwolona !
– dozwolone tylko przyrządy celownicze otwarte
– inne przyrządy celownicze dozwolone tylko po za konkurencją

5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadającym Patent
Strzelecki oraz aktualną licencję PZSS oraz członkowie klubu SKKS
ESHOT. W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do
zawodów zawodników z poza PZSS nie posiadających patentu i licencji
strzeleckiej.

6. KLASYFIKACJA
Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu
PZSS. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN. Zawodnicy
będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.

7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników w dniu zawodów.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
– 30 PLN za jedną konkurencję z bronią i amunicją własną
– użyczenie broni i amunicji organizatora zgodnie z cennikiem strzelnicy

9. USTALENIA DODATOWE
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia konkurencji z przyczyn technicznych.
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego. Dla osób nie posiadających pozwolenia organizator może wypożyczyć broń,
amunicję i inny sprzęt strzelecki – odpłatnie wg cennika.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć
pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia
konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł.
W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Akceptując niniejszy regulamin skorzystania ze strzelnicy lub zapisując
się na zawody strzeleckie uczestnik wyraża zgodę na:
nieodpłatne wielokrotne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w
formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Klubowi/Organizatorowi 
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach
eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie
oraz wprowadzanie do pamięci komputera, udostępniania w celu
działalności promocyjno-marketingowej Klubu/Organizatora w kontekście
udziału w szkoleniach strzeleckich lub zawodach strzeleckich, w tym
również zamieszczania i publikowania w mediach społecznościowych lub
drukowanych materiałach promocyjnych.