ZAWODY

Regulamin zawodów strzeleckich SKKS ESHOT rok 2024

1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja strzelectwa sportowego. Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
SKKS ESHOT

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody będą odbywać się cyklicznie na Strzelnicy Wałbrzych ul. Żelazna w Wałbrzychu, Fundacji Przetrwanie
w terminach:
– 14 kwietnia 2024 od 10.00 do 14.00,
– 11 maja 2024 od 10.00 do 14.00,
– 23 czerwca 2024 od 10.00 do 18.00 (3Gun),
– 20 lipca 2024 od 10.00 do 18.00 (3Gun),
– 27 października 2024 od 10.00 do 14.00,

 

4. ROZGRYWANE KONKURENCJE
– pistolet sportowy centralnego zapłonu standard 25 m: 10 strzałów próbnych (10 min.) i 10 strzałów ocenianych (10 min.), tarcza TS-2
– pistolet sportowy bocznego zapłonu część dokładna 25 m, strzałów próbnych (10 min.) i 10 strzałów ocenianych (10 min.), tarcza TS-2
– karabin sportowy bocznego zapłonu 50 m pozycja leżąca: 10 strzałów próbnych (10 min.) i 10 strzałów ocenianych (10 min.), tarcza KDW
– karabin centralnego zapłonu pozycja stojąca 50m, przyrządy celownicze mechaniczne: 10 strzałów próbnych (10 min.) i 10 strzałów ocenianych (10 min.), tarcza TS-2
– strzelba dynamiczna 15 m, 10 ocenianych strzałów do poperów w jak najkrótszym czasie.
– strzelba dokładna , pozycja stojąca 50m, przyrządy celownicze mechaniczne: 5 strzałów próbnych (5 minut), 5 strzałów ocenianych (5 minut), tarcza TS-2, amunicja: breneka sportowa
– konkurencje dynamiczne: pistolet dynamiczny strzelba dynamiczna, karabin dynamiczny, 3gun, wg Regulaminu PZSS

5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadającym Patent Strzelecki oraz aktualną licencję PZSS oraz członkowie klubu SKKS ESHOT.
W wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników z poza PZSS nie posiadających patentu i licencji strzeleckiej.

 

6. KLASYFIKACJA

Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu i regulaminu PZSS.
W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja OPEN. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie

7. NAGRODY
Za miejsca 1-3 przewidziane są medale, miejsca 4 do 6 dyplomy.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników od 7 dni przed zawodami do dnia zawodów.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa: 30 PLN za jedną konkurencję z bronią i amunicją własną. Konkurencja 3gun 60 PLN. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

10. USTALENIA DODATOWE
Broń i amunicja własna. Organizator w miarę potrzeb i możliwości dla uczestników zawodów może udostępnić broń i amunicję do realizacji startu za dodatkową opłatą. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.