O nas

FUNDACJA PRZETRWANIE

Zmodernizowała Strzelnice w Wałbrzychu i stworzyła obiekt Sportowo-rekreacyjny, który  służy do realizacji celów statutowych w szczególności prowadzenie działalności mającej na celu stworzenie szans poprawy warunków życiowych, umożliwienie dostępu do pewnych sfer życia społecznego, samorealizacji, oraz umożliwienia przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osobom i rodzinom.
Fundacja  rozpowszechnia strzelectwo sportowe, rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, osób niepełnosprawnych.
Tworzy grupy strzeleckie, grupy paramilitarne, survivalowe.
Ponadto Fundacja organizuje różnego rodzaju szkolenia, spotkania, pikniki prowadząc działalność o charakterze społeczno-wychowawczym wspierającej rozwój psychofizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez wychowanie fizyczne,
sport i rekreację.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasza inicjatywa znajdzie szerokie poparcie.